Abdullaev Abdumavlyan Abdullaevich

Abdullaev Abdumavlyan Abdullaevich

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti bosh ilmiy xodimi

Abdullaev Abdumavlyan Abdullaevich

mutaxassisligi:    biolog-botanik

Ilmiy darajasi:biologiya fanlari doktori professor 

Ilmiy unvoni: professor, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi

Tel: +998712642223

e-mail: igebr_anruz@mail.ru