Doktorantlar

Doktorantlar

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti tayanch doktorantlari (PhD) haqida 2020 yilning yanvar oyigacha bo‘lgan umumiy

ma’lumot

 

Familiyasi, ismi va otasining ismi

Qabul qilingan vaqti, buyruq №, mutaxassislik shifri, dissertatsiya mavzui

Tugallash vaqti

Ilmiy rahbarining familiyasi, ismi, otasining ismi, ilmiy darajasi, mutaxassislik shifri

1

Shavqiyev Jaloliddin Shamsuddin o‘g‘li

2017 yil 24 noyabr, №258, 03.00.09-umumiy genetika, G‘o‘zaning qurg‘oqchilikka chidamlilik xususiyatining irsiylanishi va o‘zgaruvchanligiga metabolitlarning bog‘liqligi

2020 yil dekabr

Nabiyev Saydig‘ani

Muxtorovich, biologiya fanlari nomzodi, 03.00.09-umumiy genetika

 

2

Xasanov Rasul Qurbonaliyevich

2017 yil 24 noyabr, №257, 03.00.09-umumiy genetika, O‘rta tolali g‘o‘zada navlarida turichi va turlararo duragaylarning sho‘rga chidamlilik belgisining irsiylanish qonuniyatlarini o‘rganish

2020 yil dekabr

Gubanova Natalya Grigorevna, biologiya fanlari nomzodi, 03.00.09-umumiy genetika

3

Do‘smatova Gulbaxor Abdurashidovna

2017 yil 29 dekabr, №292, 03.00.09-umumiy genetika, G‘o‘zaning o‘rta, uzun tolali navlari duragaylarida morfoxo‘jalik belgilarning irsiylanganligi, o‘zgaruvchanligi, bog‘liqligi qonuniyatlarini o‘rganish

2020 yil dekabr

Qaxxarov Izzatilla Tilolovich, biologiya fanlari nomzodi, 03.00.09-umumiy genetika

4

Adilova Shoxista Shuxrat qizi

2018 yil 12 dekabr, №249, 03.00.09-umumiy genetika O‘zbekiston sharoitida yumshoq bug‘doyning qurg‘oqchilikka chidamliligining genetik asoslari

2021 yil dekabr

Morgunov Aleksey Ivanovich, biologiya fanlari nomzodi, 03.00.09-umumiy genetika

5

Mullayev Dilshod Axmatovich

2018 yil 12 dekabr, №250, 03.00.09-umumiy genetika O‘zbekiston bug‘doy dalalarida tarqalgan zang zamburug‘larini populyatsion strukturasini o‘rganish

2021 yil dekabr

To‘raqulov Xurshid Sa’dullayevich, biologiya fanlari nomzodi, 03.00.09-umumiy genetika

6

Rustamova Guluzra Maxammadjonovna

2018 yil 12 dekabr, №255, 03.00.07-o‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi. "Dorivor o‘simliklarda urug‘ unuvchanligi, avtotrof funksiyasining shakillanishini o‘rganish va ularni boshqarish"

2021 yil dekabr

Narimanov Abdujalil Abdusamatovich qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, 06.01.05-seleksiya va urug‘chilik

7

Gapparov Bunyod Mamatqulovich

2019 yil 04 dekabr, №264-k 03.00.09-umumiy genetika G.hirsutum L. kenja tur formalarining filogenetik munosabatlari va donorlik imkoniyatlari

2022 yil dekabr

Rizayeva Sofiya Mamedovna biologiya fanlari doktori, professor 03.00.09-umumiy genetika

8

Xidirov Muhammad Tursunkulovich

2019 yil 04 dekabr, №265-k 03.00.09-umumiy genetika Gossypium L turkumiga mansub ayrim diploid va tetraploid (A1, AD1, AD4) turlarini o‘zaro duragaylash asosida amaliy seleksiya uchun sintetik shakllar olish

2022 yil dekabr

Amanov Baxtiyor Xushvaqtovich biologiya fanlari doktori, 03.00.09-umumiy genetika

9

Shadmanova Anna Rustamovna,

2019 yil 04 dekabr, №260-k 03.00.07-o‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi

Биохимическое маркирование как метод повышения адаптационных возможностей и хозяйственных показателей у хлопчатника (Gossypium hirsutum L.)

2022 yil dekabr

Narimanov Abdujalil Abdusamatovich qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, 06.01.05-seleksiya va urug‘chilik

10

Yuldashov O‘tkir Xayitovich

2019 yil 04 dekabr, №261-k 03.00.07-o‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi

Soyaning fitopatogen mikromitsetlarga chidamliligining fiziologik va biokimyoviy hususiyatlari

2022 yil dekabr

Matniyazova Hilola Xudaybergenovna 03.00.09-umumiy genetika va 03.00.07- o‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi

11

Axmadaliyev Boburbek Jaxongir o‘g‘li

2019 yil 04 dekabr, №262-k 03.00.07-o‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi

Pomidor o‘simligini kasallantiruvchi viruslarni xususiyatlari va o‘simlikning ba’zi fiziologik jarayonlariga ta’sirini o‘rganish

2022 yil dekabr

 

Qodirova Zarifa Nosirovna biologiya fanlari nomzodi katta ilmiy xodim 03.00.04- Mikrobiologiya va virusologiya,

 

Akademik ta’tilda bo’lgan tayanch doktorant

1

Baboyeva Sevara Saidmuratovna

2018 yil 14 dekabr, №259, 03.00.07-o‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi. Qurg‘oqchilik sharoitida yumshoq bug‘doy genotiplarining fiziologik ko‘rsatkichlari bo‘yicha fenotiplash

2021 yil dekabr

Usmanov Rustam Maxmudovich biologiya fanlari doktori, 03.00.07- o‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi

 

 

 

 

 

 

 

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti doktorantlari (DSc) haqida 2019 yilning yanvar oyiga bo‘lgan umumiy

MA’LUMOT

 

 

T/r

 

Familiyasi, ismi va otasining ismi (to‘liq yoziladi)

Qabul qilingan vaqti, buyruq №, mutaxassislik shifri, dissertatsiya mavzui

Ixtisos-lik shifri

Tugal-lash vaqti

Indivi

dual reja va disserta

tsiya

mavzui, tasdiq

langan vaqti

Ilmiy rahbari

ning F.I.Sh. ilmiy darajasi, mutaxassislik shifri

1

Matniyazova Hilola Xudaybergenovna

2018 yil 12 dekabr, №248, 03.00.09-umumiy genetika Soya va g‘o‘zada “genotip - muhit” o‘zaro bog‘liqligining qimmatli xo‘jalik va morfofiziologik belgilarda namoyon bo‘lishi

03.00.09-umumiy genetika

2021 yil dekabr

2018 yil 14 dekabr

Abzalov Miradxam Fuzailovich biologiya fanlari doktori, 03.00.09-umumiy genetika

2

Sherimbetov Anvar Gulmirzayevich

2019 yil, 14 dekabr, №263-k. 03.00.09-umumiy genetika O‘zbekiston hududidagi Triticum ayestivum turini kasallantiruvchi Fusarium Link. turkumi zamburug‘ populyatsiyalarining genetik xilma-xilligi va ularning o‘zgaruvchanligi

03.00.09-umumiy genetika

2022 yil dekabr

2019 yil 04 dekabr

Muxamedov R.S. B.f.d. Prof. 03.00.03 - molekulyar biologiya. Molekulyar genetika. Molekulyar bionexnologiya

3

Kim Veronika Vladimirovna

16.12.2019 yil, №272-k. 03.00.07-o‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi.

Эколого-физиологическая изменчивость и её использование у овощных бобовых Glycine hispida M. и Phaseolus vulgaris L. в целях создания высокопродуктивных сортов

03.00.07-o‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi.

2022 yil dekabr

2019 yil 16 dekabr

Narimanov Abdujalil Abdusamatovich qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, 06.01.05-seleksiya va urug‘chilik

 

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi institutini

2019 yilda bitirgan tayanch doktorantlar (PhD) ro‘yxati

 

 

Familiyasi, ismi, otasining ismi

Qabul qilingan vaqti

Ixtisoslik shifri

Tugallash kuni,oyi

Dissertatsiya mavzui, yoqlagan vaqti

O‘qishni bitirgach ishga yuborilgan tashkilot nomi, lavozimi

Ilmiy maslaxatchining familiyasi,ismi, otasining ismi, ilmiy darajasi, mutaxassis- lik shifri

1

Bo‘ronov Akmal Qalandar o‘g‘li

2017 yil

03.00.09-umumiy genetika

2019 yil, dekabr

O‘zbekistondagi qadimiy mahalliy bug‘doy navlarining gliadin oqsili polimorfizmi va irsiylanishi, 2020 yil

Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti, kichik ilmiy xodim

Baboyev Saidmurot Kimsanbayevich, biologiya fanlari doktori, 03.00.09-umumiy genetika

2

Xamdullayev Shuxrat Abduraxmonovich

2017 yil

03.00.09-umumiy genetika

2019 yil, dekabr

G. hirsutum L.turida barg shaklini nazorat qiluvchi genlar allellarining o‘zaro munosabati va fenogenetikasi, 2020 yil

Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti, kichik ilmiy xodim

Abzalov Miradxam Fuzailovich biologiya fanlari doktori, 03.00.09-umumiy genetika

 

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

mustaqil-tadqiqotchilari (2020 yilning yanvar oyiga) haqida

MA’LUMOT

T/r

Familiyasi, ismi va otasining ismi (to‘liq yoziladi)

Qabul

qilingan

sana

Tugallash vaqti

Ixtisoslik shifri

Tadqiqot joyi, nomi

1

Meliyev Sodir Karimjonovich

2017 yil 24 noyabr

2020 yil dekabr

03.00.09-umumiy genetika

Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

2

Bahodirov Umidjon Shokirjonovich

2017 yil 24 noyabr

2020 yil dekabr

03.00.09-umumiy genetika

Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

3

Matkarimov Farrux Ilxomovich

2018 yil 12 dekabr

2021 yil dekabr

03.00.09-umumiy genetika

Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

 

2020-01-20 16:53:09 0