Labaratoriyalar

Ekologik genetika va o‘simliklar fiziologiyasi labaratoriyasi

Ekologik genetika va o‘simliklar fiziologiyasi labaratoriyasi

Laboratoriya mudiri: Nabiyev Saydig‘ani Muxtorovich, biologiya fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim...

G‘o‘za, don va dukkakli ekinlari birlamchi urug‘chiligi va urug‘shunosligi labaratoriyasi

G‘o‘za, don va dukkakli ekinlari birlamchi urug‘chiligi va urug‘shunosligi labaratoriyasi

Laboratoriya mudiri  q.x.f.d., katta.i.x. Qahhorov Izzatullo Tilavovich

Donli ekinlar genetikasi, seleksiyasi va urug‘chiligi labaratoriyasi

Donli ekinlar genetikasi, seleksiyasi va urug‘chiligi labaratoriyasi

Laboratoriya mudiri: Baboev Saidmurot Kimsanboevich, biologiya fanlari doktori, professor.

Biokimyoviy genetika.

Biokimyoviy genetika labaratoriyasi

Laboratoriya mudiri: Yunusxonov Shavkat., biologiya fanlari doktori, professor.

G‘o‘za sistematikasi va introduksiyasi labaratoriyasi

G‘o‘za sistematikasi va introduksiyasi labaratoriyasi

Laboratoriya mudiri: Biologiya fanlari doktori, professor. S.M.Rizaeva.

G‘o‘za genetikasi va seleksiyasi labaratoriyasi

G‘o‘za genetikasi va seleksiyasi laboratoriyasi

Laboratoriya mudiri q/x.f.d.  A.N.Axmedjanov

Paxta tolasi biologiyasi

Paxta tolasi biologiyasi labaratoriyasi

Laboratoriya mudiri: Gubanova Natalya Grigorevna, biologiya fanlari nomzodi.