E'lon

E'lon

GЕNЕTIKA VA O‘SIMLIKLAR EKSPЕRIMЕNTAL BIOLOGIYASI INSTITUTI ilmiy xodimi
NABIYEV SAYDIG‘ANI MUXTOROVICH
G‘O‘ZANING TUPROQDAGI SUV TANQISLIGIGA MOSLASHUVINING MORFOFIZIOLOGIK VA GЕNЕTIK XUSUSIYATLARI mavzusidagi
03.00.09- Umumiy genetika
03.00.07- O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi yo'nalishlarida
BIOLOGIYA FANLARI DOKTORI (DSc) DISSERTATSIYASI
AVTORЕFЕRATI

Dissertatsiya ximoyasi 2020-yil 6-noyabr kuni soat 10:00 da Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti katta majlislar zalida va zoom platformasi orqali online ravishda bo'lib o'tadi.

2020-07-27 15:29:49 0