G‘o‘za, don va dukkakli ekinlari birlamchi urug‘chiligi va urug‘shunosligi