Donli ekinlar genetikasi, seleksiyasi va urug‘chiligi